trådlyft/mint lift

Trådlyft är för dig som vill ha ansiktslyft utan kirurgi.

ger ett direkt och synligt lyft

Denna minimalinvasiva procedur är ett bra komplement till andra estetiska behandlingar eller som fristående behandling. Trådlyft avser att strama åt huden genom att föra in helt absorberande trådar och sedan “dra” upp huden. Detta skapar ett direkt synligt lyft och har även en vävnadsstärkande effekt.

 

Många tror att behandlingsformen är nytillkommen. Trådlyft är en behandling som har funnits redan sedan 1990-talet, men innovationer i material och teknik har lett till en ökad efterfrågan de senaste åren.

Källa: Mintlift.se

Ger ett direkt synligt lyft och är hållbart

Resultatet håller från ett till två år. För bästa resultat rekommenderar vi att kombinera behandlingen med andra typer av anti aging-behandlingar, som till exempel fillers.

Trådlyft är en snabbt växande behandling som är här för att stanna och är ett bra komplement till andra estetiska behandlingar eller som fristående behandling.

Skonsam behandling av kunnig behandlare

Behandlingen tar cirka 45–60 minuter och du kan återgå direkt till ditt arbete om du behöver. Det är en kort återhämtningstid, men biverkningar av rodnad, blåmärken och svullnad förekommer.

Nyckeln till en säker och effektiv behandling, är att den göra av en legitimerad och kunnig behandlare.

Vad kan cogtrådar respektive icke-cogtrådar göra?

Icke-cogtrådar ger vävnadsstimulering i området där de placeras, som en effekt av detta blir huden mer vital och får en uppstramande effekt. Man kan även stimulera området till ökad eller minskad volym, så som områden där vi behöver tillföra volym kan detta förslag som kan åstadkommas med tvinnadet monotrådar alternativt.

Akneärr kan förslagsvis förbättras i sin struktur genom att icke-cogtrådar läggas i ett nätverk inunder vävnaden.

 

Cogtrådar ger ovanstående effekter och att de med hjälp av hullingar ger ett direkt och synligt lyft. Områden som är vanligast är kindlyft, käklyft, halslyft, näslyft och ögonbrynslyft av olika varianter. Detta är det många förknippar med ”trådlyft” eller MINT-lift. Ofta kan dessa behandlingar kombineras för bästa resultat.

 

Behandlingsområdena utvecklas och blir allt fler. Trådtyperna är ständigt i utveckling, liksom teknikerna. Det är allt vanligare nu det senaste med olika kroppslyftande trådar. Liksom mycket annat estetiskt är det delvis influerat av trender.

Källa: Mintlift.se

Viktigt att veta för dig

Du bör inte göra behandlingen

 • vid aktiv infektion/inflammation i behandlingsområdet 

 • vid pågående systematisk infektion, influensa eller liknande

 • vid pågående antibiotikabehandling

 • om du tar läkemedel som påverkar ditt immunförsvar

 • vid blödningsrubbning, då bör du diskutera med din behandlare och sannolikt din ansvarige läkare innan behandling

 • om du tar blodförtunnande eller andra läkemedel som kan göra att du blir mer lättblödande, då bör du diskutera detta med din behandlare och sannolikt din ansvarige läkare innan behandling

 • om du är gravid  eller ammar

 • vid bindvävssjukdomar, tendens till kelloidbildning eller annat som påverkar läkningsförmågan

 • vid känd allergi mot kirurgiska trådar. Det är sällsynt men förekommer. Har du tidigare opererats och inte reagerat, tål du sannolikt även materialen som används för trådlyft. Materialen är välbeprövade och har används under många år inom den kirurgiska verksamheten. 

 

Innan din behandlingen, bör du​

 • avstå från alkohol helst sju dagar innan behandling för at minska blödningsrisken

 • inte äta fiskleverolja (omega 3) sju dagar innan behandling

 • inte äta smärtstillande i form av Ipren, Brufen eller andra så kallade NSAID-preparat sju dagar innan behandling

 • inte är gravid eller ammar. Det finns inte tillräckligt med studier gjorda avseende estetiska behandlingar och om eventuella risker

 • vara osminkad, tvätta gärna ansikte innan.

biverkningar

Vanliga biverkningar kan vara

 • smärta/ ömhet – låggradigt till måttligt. Du kan sitta i upp till fyra veckor, enstaka gånger lite längre. Dock bör du alltid diskutera eventuella känningar med din behandlare.

 • svullnad – avgränsat vid behandlingsområdet, övergående inom några dagar upp till en vecka.

 • rodnad – avgränsat vid behandlingsområdet, övergående oftast inom dagar. Vid annan missfärgning, nervpåverkan eller samtidig värmeökning och/ eller kraftig smärta bör du konsultera din behandlare.

 • blåmärken – ansiktet är kärlrikt och blåmärken kan förekomma. Oftast små och avgränsbara, kan med tyngdkraften flytta sig nedåt och sprida sig, men ger sällan något bekymmer.

 • infektion – viktigt att komma till behandlingen osminkad, gärna tvätta ansiktet innan behandling. Även viktigt med rätt eftervård för att minska risken för infektion.

 • klåda – lätt klåda vid insticksstället förekommer. Om kvarstående, ökande eller samtidiga utslag, bör du omgående kontakta din behandlare. 

 • huvudvärk – (mild)- låggradig spänningsliknande huvudvärk kan förekomma framförallt vid behandlingar kring ögonbrynet och mot hjässan. Du bör informera din behandlare som behöver värdera dina besvär. 

 • ojämnheter och indragningar brukar lägga sig inom veckor. Är det kraftigt kan du tidigare be din behandlare försöka åtgärda detta. 

 

Då PDO-trådarna är helt resorberbara, de tunna trådarna inom veckor och de med hullingar inom månader, är det mindre förknippat med långvariga biverkningar och anses vara en trygg behandling.

Frågor du kan ställa till din behandlare

Ställ gärna dessa frågor till din behandlare

 • Är du legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare samt har denne en adekvat utbildning inom PDO-trådar? 

 • Är behandling rätt behandling för mig utifrån bedömningen vid konsultationen och det önskade resultat jag vill åstadkomma? 

 • Finns det några risker eller biverkningar som jag behöver vara medveten om? 

 • Hur ska jag sköta min eftervård för bäst effekt och för att minska risken för biverkningar? 

 • Behöver jag kombinera min behandling med Botulinumtoxin eller andra behandlingar för bäst effekt?

 • Vad kostar det?

 

Genom att använda botox i behandlingsområdet två veckor innan, förbättras och förlängs resultatet av din trådlyftsbehandling. Diskutera behovet med din behandlare.

Mer att läsa

Du kan läsa mer på webbplatsen MINT: https://mintlift.se 

Se film om trådlyft/PDO-trådar, före och efter behandlingen