top of page

kvalitet och säkerhet

Vi bryr oss om ditt välmående - du är viktig! 

Hos oss kan du vara säker på att vi använder oss av godkända produkter. Vi tar del av information från Läkemedelsverket och annan relevant fakta och information för att kvalitetssäkra vårt arbete.

produkterna kontrolleras

Innan vi använder produkterna kontrollerar vi att:
 

  • förpackning och och andra delar är CE-märkta

  • det finns batch-/LOT-nummer och utgångsdatum

  • produkten är steril och endast är avsedd för engångsanvändning

  • eventuella varningar eller annan viktigt information finns på svenska eller  visas med symboler

  • bruksanvisningen finns på svenska och innehåller information om säker användning samt kontaktuppgifter till tillverkaren eller till deras representanter i Europa

  • produkten inte har tagits ur sin originalförpackning eller har manipulerats på något sätt

läkemedelsverket varnar för förfalskade fillersprodukter

Vi är pålästa och tar del av Läkemedelsverkets och Livsmedelsverkets information. Du kan vara säker på att vi använder oss av godkända produkter.

bottom of page