Covid19-information

Du ska alltid känna dig säker när du kommer till mig och gör din behandling.

Jag använder munskydd, handskar vid alla behandlingar. Verktyg och ytor, spritas av efter varje kund. 


Du är varmt välkommen om du känner dig frisk och är helt symtomfri, annars ber jag dig stanna hemma och boka din tid när du är frisk igen.


Det är dessutom alltid viktigt att inte ha feber, en pågående infektion i kroppen, vara gravid eller amma när du gör en behandling. 

Fråga

- Kan man göra fillers om man ska eller har vaccinerat mig mot covid-19?

Svar

- Det finns inte så mycket som talar för att det är någon risk att vaccinera dig om du har fillers.

Enligt en studie är det 3 av 30 000 personer, som reagerat med svullnader (Modernas vaccin), vilket enkelt behandlats med antihistamin och kortison. Dessa personer kanske hade svullnat oavsett filler eller inte men kanske svullnaden uppträtt annorlunda. 

 

Vaccin kan precis som alla läkemedel ge väntade och ”oförväntade” biverkningar, som behandlas utifrån eventuella symptom. 
 

Filler kan också ge andra, svårare, komplikationer i samband med eller efter behandling, beroende på område, fabrikat, mängd produkt eller teknik vid behandlingen. 

 

Fråga

- När kan jag ta covid19-vaccinet om jag vill göra fillers?

 

Svar

- Rekommendationen är tidigast 2-4 veckor efter du vaccinerat dig. Hos oss på Beauty Clinic For Queens And Kings gör vi fillers efter 4 veckor. Vi tar det säkra före det osäkra.

Det är viktigt att du talar om för din behandlare när och vilket vaccin du har tagit, när du gör botox eller fillers.

Fråga

- Varför ska jag vänta att göra fillers efter att jag vaccinet mig mot covid-19?


Svar 

- När du har tagit vaccinet är immunförsvaret aktivt och kan trigga igång en onödig reaktion hos dig.

 

Fråga

Gäller tidsperioden 2-4 veckor bara mot covid-19 eller alla vaccinationer?

 

Svar

- Väntetiden för att göra fillers är alltid 2-4 veckor oavsett vilken typ av  vaccin du tar.

 

Fråga

- Kan jag få biverkningar av vaccin när det gäller botox också?

Svar

- Nej, det finns inget som talar för det, men alltid klokt att vänta i minst 2 veckor. Det är viktigt att du talar om för din behandlare när och vilket vaccin du har tagit, när du gör botox eller fillers. 

Biverkningar från Dermal Fillers och Covid19-vaccin

Så här säger ABC News den 28 december 2020:


"The FDA advisory committee reviewing the new Moderna vaccine has noted a specific side effect involving several trial participants who have cosmetic facial fillers.


Local board certified dermatologist Dr. Shirley Chi explains what the FDA committee noted.


"In these cases the patients all had swelling and inflammation in the area that was given the filler. A couple of the patients had cheek filler six months prior to their vaccine and one patient had lip filler done two days after the vaccine. All were treated with steroids and anti-histamines and all of their reactions resolved," she said.


Millions of people have physician administered cosmetic facial fillers to smooth out fine lines, wrinkles and to enhance cheeks and lips. Chi says the reaction to the vaccine is immunological.


"Your immune system which causes inflammation is revved up when you get a vaccine, that's how it's supposed to work. So it makes sense that you would see an immune response in certain areas where they see some substance that is not a naturally occurring substance in your body" says Chi.

frågor från kunder & mina svar